Om Allt som sker

Bakom alltsomsker.nu står Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd och många ideella krafter. Alltsomsker-redaktionen når du direkt via info@alltsomsker.nu.

Du är alltid välkommen med synpunkter och funderingar!

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd är huvudman för denna webbplats som drivs i projektform med finansiering av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Vår tanke är att många ska kunna ha nytta av den och kunna använda den aktivt. Den som vill kan söka om att själv kunna lägga in arrangemang. Det är många organisationer, företag, föreningar, några turistbyråer och även privatpersoner i området som gör så och därmed bidrar till en attraktivare landsbygd.

Vi arbetar hela tiden för att sidans innehåll ska vara korrekt men vårt ansvar begränsas enligt nedan:

 • Astrid Lindgrens Hembygd ansvarar inte för uppgifternas riktighet i evenemangskalendern.
 • Vi ansvarar inte för att tidpunkter, platsangivelser eller andra faktauppgifter i evenemangstipsen stämmer.
 • Vi förbehåller oss rätten att ta bort evenemangstips som skulle kunna uppfattas som anstötliga eller innehåller rasistiska, sexistiska eller andra budskap som strider mot lagen eller kalenderns syfte.
 • Vi förbehåller oss även rätten att ta bort evenemang där vi anser att de strider mot våra horisontella mål (jämställdhet, hållbarhet, mångfald och ungas delaktighet, läs mer i föreningens strategi som finns på hemsida) eller där vi anser att arrangören gör detta.
 • Administratörer som lägger in sådana uppgifter kommer att avstängas från siten.
 • Vi tar heller inget ansvar för de webbplatser vi länkar till. Vi kommer inte vara en part i en eventuell tvist mellan dig och en sådan tredje part. En länk till en annan webbplats innebär inte ett godkännande av webbplatsen (inte heller ett godkännande av någon produkt, tjänst eller annat material som där erbjuds) från oss. Vi kan inte hållas skyldig för eller garantera funktionaliteten av varor och tjänster som erbjuds av webbplatser vi länkat till. Vi ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser.

Användargenererat innehåll

När du använder funktionalitet på www.alltsomsker.nu där användargenererat innehåll kan skapas såsom nya evenemang, kommentarer, etc. medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För användargenererat innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på www.alltsomsker.nu. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet. Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

 • Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.
 • Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter.
 • Uppmaning till brottslig handling.
 • Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.
 • Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.
 • Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam.
 • Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.
 • Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Ansvariga för www.alltsomsker.nu har rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger www.alltsomsker.nu rätt att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bland annat innefatta att stänga av eller vidtaga begränsningar för dig som användare. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras, vilket www.alltsomsker.nu – om så är möjligt – i sådana fall meddelar att man har för avsikt att vidtaga sådana åtgärder.

Vid uppladdning av bilder på www.alltsomsker.nu gäller följande:

Du är själv ansvarig för din uppladdning. Detta innebär att du som användare kan ställas till svars för din uppladdning. Publicera inte bilden om du inte äger den eller om du är osäker på vem som äger rättigheterna. Du har heller inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet.

Du får endast publicera texter som du har upphovsrätt och publiceringsrätt till. Du får dock länka till en sida på en annan sajt men detta ska då framkomma i texten.

Externa länkar

Länkar från www.alltsomsker.nu till webbplatser utanför domänen www.alltsomsker.nu är utanför vår kontroll och vi kan inte hållas ansvariga för information på dessa.

Ansvarsfriskrivning

www.alltsomsker.nu kan inte göras ansvariga för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder www.alltsomsker.nu. www.alltsomsker.nu lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion. www.alltsomsker.nu kan inte göras ansvariga för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från vår webbplats. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar. www.alltsomsker.nu kan ej heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på www.alltsomsker.nu.

Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta som indirekta förluster. www.alltsomsker.nu fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure. www.alltsomsker.nu vänder sig till den svenska marknaden och skall följaktligen bedömas enligt svensk lag. De eventuella användare utanför Sveriges gräns är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där för var tid efterföljs.

Om projektet Allt som sker

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd driver under 2017-2018 ett projekt i egen regi för att utveckla databasen Allt som sker och skapa evenemang i linje med Astrid Lindgrens Hembygds horisontella mål. Syftet är att ta ett större omtag där kalendern Allt som sker är en naturlig och effektiv del av evenemangsutvecklingen i Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd. Kalendern Allt som sker ska utvecklas och nå fler användare/besökare i hela området där själva kalendern får en ny plattform med tilltalande design och tydligare budskap. Arrangörer har möjlighet att ansöka om ett stöd för evenemang som beaktar hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet. Vi vill skapa förutsättningar hos föreningar och företag för att skapa dessa evenemang och på så sätt bidra till en god evenemangskultur i området. I förlängningen skapar det möjlighet för alla som bor i området att få en meningsfull fritid, ett socialt liv och personlig utveckling (folkhälsa). Projektet syftar även till ökad entreprenörsanda och bidrar till att synliggöra en attraktiv landsbygd. Huvudman för projektet är Astrid Lindgrens Hembygd, www.astridlindgrenshembygd.se , med en styrgrupp bestående av LAG-medlemmarna Christian Holzer och Carina Engqvist och projektledare Cathrine Jansson.

Allt som sker-projektet är finansierat av EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kakor – Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program.

Cookies används som verktyg bl.a. för att:
– lagra inställningar för hur en webbplats ska visas
– koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information
– möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och därmed samla underlag för hur webbplatsen generellt kan utvecklas
– samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa innehållet och reklamen på besökta webbplatser till dessa beteenden.

På denna webbplats används cookies för att mäta trafik och med hjälp av webbtjänsten ”Google Analytics” som använder cookies samlas besöksstatistik på webbplatsen in. Denna information används sedan i syfte att förbättra webbplatsens innehåll och användarupplevelse. Webbplatsen använder också temporära cookies som lagras så länge som webbläsarens session är aktiv. Dessa krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Cookies och annan teknik som lagras eller hämtar uppgifter från användarens dator får bara användas med användarens samtycke. Samtycke kan lämnas på olika sätt t ex genom webbläsaren och att surfa på webbplatsen. Vill du inte acceptera cookies kan du i din webbläsares inställningar ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Läs mer om hur detta görs i webbläsarens hjälpsektion och för mer information se http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/.

Notera att denna webbplats endast använder cookies för att förenkla för användaren och för att möjliggöra full funktionalitet.

Tack att du använder kalendern för att skapa ett roligare liv på landsbygden!