Vi ser gärna fler hållbara evenemang och vill med alltsomsker-kalendern bidra att sprida sådana.

 

Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet handlar om att ur miljösynpunkt agera på ett sätt som gör det möjligt för framtida generationer att leva på samma villkor som vi gör nu.
Tänk t ex på ekologiska och lokala inköp av drycker och matvaror och tjänster, på sopsortering och avfallshantering, på energianvändning och vegetarisk mat, och på transport till och från platsen när du gestaltar och genomför ett evenemang. Tänk också på evenemangets själva innehåll, det går inte att göra en formel 1- race till ett hållbart evenemang ur miljösynpunkt.

 

Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om erbjuda ett evenemang som lockar människor i olika åldrar och med olika bakgrund, intressen och förutsättningar, såväl fysiska som ekonomiska. Evenemanget bidrar genom sitt innehåll och genomförande till en mer hållbar värld.
Tänk t ex på att ditt evenemang ska passa till många, att genomförandegruppen är jämställd och jobbar gemensamt, att besökare tas hand om på ett bra sätt och att alla besökare kan känna sig trygga.

 

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet handlar om att göra satsningar och investeringar som betalar sig, på kort och / eller lång sikt.
Tänk t ex på att ta betalt för ett bra evenemang, att välja medarbetare, samarbetspartners och leverantörer med god etik, säkra arbetsplatser och rimliga villkor, att sköta redovisningen bra och att alltid göra en utvärdering av genomförda evenemang.

 

Givetvis måste evenemang uppfylla lagens krav. Se här för vidare information om tillstånd.