Allt som sker är ett projekt som drivs av föreningen Astrid Lindgrens Hembygd.

Vi ser gärna fler hållbara evenemang och vill med alltsomsker-kalendern bidra att sprida sådana. Du är välkommen att använda kalendern som administratör och besökare!

Under 2017-2018 driver Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd ett projekt för att vidareutveckla kalendern och evenemangskulturen i vårt område. Du kan söka medfinansiering för ditt evenemang med upp till 15 000 kr! Du kan se redan beviljade stöd för evenemang på föreningens projektdatabas. Via projektet kan du även delta i föreläsningar, nätverk, inspirationsträffar och få hjälp med rådgivning. Läs mer här.

 


Det goda evenemanget inkluderar hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet:

 

Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet handlar om att ur miljösynpunkt agera på ett sätt som gör det möjligt för framtida generationer att leva på samma villkor som vi gör nu.
Tänk t ex på ekologiska och lokala inköp av drycker och matvaror och tjänster, på avfallshantering, på energianvändning och vegetarisk mat, och på transport till och från platsen när du gestaltar och genomför ett evenemang. Tänk också på evenemangets själva innehåll, det går inte att göra en formel 1- race till ett hållbart evenemang ur miljösynpunkt.

 

Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om erbjuda ett evenemang som lockar människor i olika åldrar och med olika bakgrund, intressen och förutsättningar, såväl fysiska som ekonomiska. Evenemanget bidrar genom sitt innehåll och genomförande till en mer hållbar värld.
Tänk t ex på att ditt evenemang ska passa till många, att genomförandegruppen är jämställd och jobbar gemensamt, att besökare tas hand om på ett bra sätt och att alla besökare kan känna sig trygga.

 

 

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet handlar om att göra satsningar och investeringar som betalar sig, på kort och / eller lång sikt.
Tänk t ex på att ta betalt för ett bra evenemang, att välja medarbetare, samarbetspartners och leverantörer med god etik, säkra arbetsplatser och rimliga villkor, att sköta redovisningen bra och att alltid göra en utvärdering av genomförda evenemang.

 

Jämställdhet
Jämställdhet ska vara en naturlig del i evenemanget. Det goda evenemanget är ett arrangemang som tydligt vänder sig till alla, oberoende kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, och där själva genomförandet sker jämställt.

 

Mångfald
Mångfald ska vara en naturlig del i evenemanget. Det goda evenemanget är ett arrangemang som vänder sig till alla och tar tillvara mångfaldens möjligheter och allas kompetens/bakgrund i genomförandet.

 

Ungas delaktighet
Ungdomar i Astrid Lindgrens Hembygd har från början initierat evenemangskalendern Allt som sker. I Det goda evenemanget ska vi sträva efter ungas delaktighet i genomförandet. Unga involveras i aktiviteter där så är möjligt i strävan efter generationsöverskridande mervärden, kapacitetshöjning, försörjning med mera

 

Givetvis måste evenemang uppfylla lagens krav. Se t ex här för vidare information om tillstånd.