Tack att du använder alltsomsker-kalendern för att skapa ett roligare liv på landsbygden!

När du använder kalendern accepterar du följande villkor och regler för användargenererat innehåll på www.alltsomsker.se och www.alltsomsker.nu (härefter alltsomsker):

När du använder funktionalitet på www.alltsomsker.nu där användargenererat innehåll kan skapas såsom nya evenemang, kommentarer, etc. medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För användargenererat innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på alltsomsker. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet.

Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:
– Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.
– Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter.
– Uppmaning till brottslig handling.
– Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.
– Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.
– Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam.
– Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.
– Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Administratörer som lägger in sådana uppgifter kommer att avstängas från siten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort evenemangstips som skulle kunna uppfattas som anstötliga eller innehåller rasistiska, sexistiska eller andra budskap som strider mot lagen eller kalenderns syfte. Ansvariga för alltsomsker har rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot villkoren ovan. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger alltsomsker rätt att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller vidtaga begränsningar för dig som användare. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras, vilket alltsomsker – om så är möjligt – i sådana fall meddelar att man har för avsikt att vidtaga sådana åtgärder.

Vi förbehåller oss även rätten att ta bort evenemang där vi anser att de strider mot våra horisontella mål (jämställdhet, hållbarhet, mångfald och ungas delaktighet, läs mer i föreningens strategi som finns på hemsida http://www.astridlindgrenshembygd.se) eller där vi anser att arrangören gör detta. Arrangörens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

 

Vid uppladdning av bilder på alltsomsker gäller följande:
Du är själv ansvarig för din uppladdning. Detta innebär att du som användare kan ställas till svars för din uppladdning. Publicera inte bilden om du inte äger den eller om du är osäker på vem som äger rättigheterna. Du har heller inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet.

Du får endast publicera texter som du har upphovsrätt och publiceringsrätt till. Du får dock länka till en sida på en annan sajt men detta ska då framkomma i texten.

 

Externa länkar
Länkar från www.alltsomsker.nu till webbplatser utanför domänen www.alltsomsker.nu är utanför vår kontroll och vi kan inte hållas ansvariga för information på dessa.

 

Ansvarsfriskrivning
Astrid Lindgrens Hembygd ansvarar inte för uppgifternas riktighet i evenemangskalendern. Vi ansvarar inte för att tidpunkter, platsangivelser eller andra faktauppgifter i evenemangstipsen stämmer. Vi tar heller inget ansvar för de webbplatser vi länkar till. Vi kommer inte vara en part i en eventuell tvist mellan dig och en sådan tredje part. En länk till en annan webbplats innebär inte ett godkännande av webbplatsen (inte heller ett godkännande av någon produkt, tjänst eller annat material som där erbjuds) från oss. Vi kan inte hållas skyldig för eller garantera funktionaliteten av varor och tjänster som erbjuds av webbplatser vi länkat till. Vi ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser.

www.alltsomsker.nu kan inte göras ansvariga för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder www.alltsomsker.nu. www.alltsomsker.nu lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion. www.alltsomsker.nu kan inte göras ansvariga för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från vår webbplats. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar. www.alltsomsker.nu kan ej heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på www.alltsomsker.nu.

Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta som indirekta förluster. www.alltsomsker.nu fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure. www.alltsomsker.nu vänder sig till den svenska marknaden och skall följaktligen bedömas enligt svensk lag. De eventuella användare utanför Sveriges gräns är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där för var tid efterföljs.

 

Tack att du använder kalendern för att skapa ett roligare liv på landsbygden!