Tänk om drömmen för din landsbygd kan bli sann!

Vill du vara med och påverka vad som kan bli möjligt i framtiden i landsbygderna i vårt leaderområde?

Välkommen på en digital workshop med möjlighet att påverka utvecklingen av våra landsbygder, lokalt och globalt. Hur vill du att landsbygderna i Astrid Lindgrens Hembygd ska utvecklas, var med och delge dina visioner, idéer och tankar om framtiden.

När: onsdag 27 januari 2021, klockan 18.00 – 20.30

Var? Digitalt möte via verktyget zoom
Länk till mötet: https://zoom.us/j/92545481609?pwd=UHY1RHVpK2g1WEpMYklwREYzdmxLZz09 Passcode: 255932 (för inloggning via telefon)
Mötet börjar kl 18, men från kl 17.45 finns möjlighet att ansluta sig, testa tekniken och mingelsnacka.

Anmälan: Senast 25/1 till e-post info@alhembygd.se . Alla är välkomna och deltagandet är kostnadsfritt men för att förbereda gruppsamtal och utskick inför mötet vill vi ha din föranmälan till mötet. 

Målgrupp: Alla som vill vara med och påverka utvecklingen på våra landsbygder: föreningar, företag, organisationer, privatpersoner och ideella krafter som är intresserade av utveckling av sin bygd, destination och hållbar utveckling – i nuvarande och kommande leaderområde Astrid Lindgrens Hembygd.

Moderator för mötet: Maria Lagneby, Ohmnia

Program: I en gemensam workshop kommer vi att samtala om utvecklingen av våra landsbygder och samla ihop idéer och tankar. Denna träff blir startskott och kommer att ligga till grund för en kommande utvecklingsstrategi för nästa programperiod för Leader Astrid Lindgrens Hembygd.

Vision for rural areas

Resultaten ska vi även använda för att lämna inspel och påverka arbetet med EU:s politik och en långsiktig vision för hur Europas landsbygder ska utformas.
Europeiska kommissionen har påbörjat en process för att ta fram en långsiktig vision för landsbygder som ska ge bästa, möjliga förutsättningar för en hållbar utveckling.  Nu behövs förslag från invånare på landsbygderna för att visionen ska spegla den utveckling som vi önskar. Våra åsikter är viktiga för att påverka en lokal, regional och även nationell utveckling inom landsbygdsutveckling.

Summering och avslutning senast kl 20.30.

Varmt välkommen!

Styrelsen (LAG) för Leader Astrid Lindgrens Hembygd
www.astridlindgrenshembygd.se

Inbjudan som pdf: Workshop påverka landsbygdens utveckling_27 jan_2021